"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado"
El Estado del Mundo Junior de Akal

jueves, 31 de marzo de 2011

Mapa dos Imperios Coloniaisa)    Por que continentes estenderon os seus dominios Europa, Estados Unidos e Xapón? África, Asia e Oceanía.

b)  Que potencias extraeuropeas participaron na expansión imperialista? Estados Unidos e Xapón.

c)  Que potencias europeas industrializadas foron os grandes imperios coloniais? Que territorios colonizaron?
·         Gran Bretena: Chipre, Malta, Santa Helena, Mauricio, Ceilán, illas Malvinas, Hong Kong, Exipto, Sudán, Uganda, Kenya, Rodesia, Nixeria, Serra Leoa, Gambia, Uniór Sufricana, Australia, In­dia e Canadá
·         Francia: Indochina, Marrocos, Guinea, Senegal, AIxeria, Tunisia, Chad, Madagascar e parte do Congo.
·         Alemaña: África do suroeste, África orien­tal e Camerún.
·         Bélxica: Congo.
·         Portugal: Angola e Mo­zambique.

d)    Por que motivo se celebrou a Conferencia de Berlín en 1885? Que se acordou? Para calmar as tensións entre as po­tencias europeas pola repartición do con­tinente africano. A repartición de África entre as principáis potencias europeas.

e)    Que estados europeos participaron na repartición do continente africano? E na conquista e colonización de Asia? Na repartición de África: Gran Bretaña, Francia, Alemana, Béixica, Italia, Por­tugal e España. Na colonización de Asia: Gran Bretaña, Francia, Holanda e Ru­sia.

f)     Que imperios coloniais modernos foron considerados imperios decadentes? Por que? España e Portugal. Porque durante os séculos XVI, XVII e XVIII foron dous grandes im­perios coloniais, pero no século XIX viron reducidos os seus dominios.

g)    Despois da perda de Cuba, Filipinas e Porto Rico, cales foron os dominios coloniais españois? O norte de Marrocos, Río de Ouro (Sa­hara) e Guinea española.

h)    Que área territorial ocupou Rusia? Asia central, Siberia.

i)     Por que territorios se estenderon os Estados de Alemaña, Italia e Bélxica?
·         Alemana: África.
·         Italia: Libia, Eritrea e Somalia.
·         Bélxica: Congo.
j)      Por que a expansión colonial creou friccións frecuentes entre as potencias? Porque chocaron os intereses das diversas potencias europeas.

domingo, 20 de marzo de 2011

Expedicións na época do colonialismo

Ata 1870, certos lugares do mundo eran practicamente descoñecidos para os europeos: Asia, Australia, África, a Antártida e as rexións polares.
O desenvolvemento industrial permitiu a realización de expedicións por parte de xeógrafos, exploradores, científicos e militares.
Expedicións como as que narra este tema de Mecano (Héroes De La Antártida) caracterizadas pola súa extrema dureza.
Para os máis interesados/as o protagonista é o Capitan Scott (explorador que dirixiu dúas expedicións á Antártida e ....)


CANCIONES CON HISTORIA - LOS HEROES DE LA ANTARTIDA from Aldea Irreductible on Vimeo.