"La historia que se forja en la vida cotidiana no se puede comprender sin conocer el pasado"
El Estado del Mundo Junior de Akal

martes, 5 de octubre de 2010

O século das luces

Unha pequena introdución animada sobre un dos principais aspectos do primeiro tema: A ILUSTRACIÓN, a difusión das novas ideas e o despotismo ilustrado.Resposta a estas cuestións:
1. Cal é o "século das luces"?
2. Que cuestiona o movemento ilustrado?
3. Cita algún dos pensadores ilustrados máis representativos.
4. Que monarca ilustrado aparece na animación?
5. En que ano aparece o último tomo da Enciclopedia de Diderot?